Svenska
Deutsch

Välkommen till Internet Reflexion®!


Genom videosamtal erbjuds Du här psykoterapi (samtalsterapi) online och andra former av professionella reflekterande men samtidigt personliga samtal, såsom coaching, handledning och konsultationer. Möjligheten vänder sig både till Dig som privatperson och till företag, offentlig förvaltning och organisationer.

Aktuell forskning har just kunnat visa, att internet-psykoterapi är lika verksam som traditionell terapi på en mottagning. De vetenskapliga resultaten visar också att psykoterapi online under vissa omständigheter till och med ger bättre och mer bestående resultat jämfört med terapi på en samtalsmottagning.

Samtalen kan också föras som traditionella telefonsamtal, om Du föredrar det.

Insatser på gruppnivå i företag, offentlig förvaltning och organisationer, t ex konflikthantering, erbjuds också som traditionella gruppsittningar på plats.

Du kan här själv bekvämt kan boka Dina samtalstider i en krypterad och därför säker bokningskalender online. Bokning kan också göras per telefon 070-548 82 42. Om Du ringer, har Du vid den första kontakten också möjlighet till en inledande kostnadsfri 15 minuters konsultation.


Positive SSL
För Din integritet och av sekretesskäl sker all kommunikation genom denna hemsida med SSL-kryptering. Du kan kontrollera SSL-certifikatet genom att klicka på sigillet här till vänster eller på hänglåssymbolen i webbläsarens adressfönster.


Den programvara som används för videosamtalen kan Du kostnadsfritt ladda ner från Skype™.

Jag som erbjuder Dig denna nya unika möjlighet har en mycket gedigen utbildning och mångårig erfarenhet av professionella samtal som samtalsterapeut, i psykosocialt behandlingsarbete och tidigare som i församling anställd präst och själavårdare. Du kan informera Dig mer nedan.


Privatpersoner

För Dig som privatperson kan videosamtalen ha karaktär av life coaching, utgöra reflexioner kring livsfrågor eller vara renodlad samtalsterapi (psykoterapi). Samtalskostnaden för en videosamtalssession om 45 minuter är 495 (fyrahundranittiofem) SEK (inkl 25 % moms) om Du är privatperson.


Företag, offentlig förvaltning och organisationer

Företag, offentlig förvaltning och organisationer erbjuds, utöver de videosamtalsformer som är inriktade på privatpersoner, också videosamtal och seminarier med fokus på professional coaching, yrkeshandledning, konflikthantering och s k etisk genomlysning. Gruppsittningar för företag, myndigheter och organisationer sker dock främst IRL - som reella sittningar. Företag, myndigheter och organisationer betalar vid individuell konsultation, oavsett samtalets inriktning, 1800 (ettusenåttahundra) SEK (inkl 25 % moms) för ett videosamtal om 45 minuter.


Om mig som står bakom Internet Reflexion®

Jag som ansvarar för internetkonceptet Internet Reflexion® har en kvalificerad utbildning och många års mycket gedigen erfarenhet av samtalsterapi och gruppsykoterapi i behandlingsarbete och tidigare under många år som anställd präst, både i mer traditionellt församlingsarbete och i turistbranschen, vilket betyder att jag i professionella samtal av mycket olika karaktär har mött enskilda människor och grupper i snart sagt livets alla möjliga och omöjliga situationer.

I dessa personliga samtal och möten har inte något av alla de teman som hör till livets alla olika realiteter saknats. Allt mellan liv och död, glädje och sorg, ljus och mörker, hopp och förtvivlan, upprymdhet och nedstämdhet, gemenskap och ensamhet, liksom allt annat tänkbart mänskligt har kunnat tas upp och bearbetas i samtalen.

Genom modern internetteknik har jag nu möjlighet att ställa mina mångfacetterade psykoterapeutiska, reflekterande och konsulativa kunskaper och erfarenheter till förfogande för en vidare krets.

En mer utförlig beskrivning av min formella utbildningsbakgrund och mina mångåriga praktiska erfarenheter av professionella samtal finner Du på sidan Min bakgrund.