Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Svenska
Deutsch

Fördelar


Videosamtalskonceptets fördelar för Dig

För Dig innebär konceptet Internet Reflexion®, genom möjligheten till psykoterapi, konsultationer och handledning online via videosamtal över nätet, liksom möjligheten att själv boka tid i den elektroniska bokningskalendern online, ett flertal väsentliga fördelar i jämförelse med psykoterapi eller handledning på en traditionell samtalsmottagning:  • Videosamtal genom Internet Reflexion® sparar för Dig in både restid till och från samt väntetid på en samtalsmottagning.

  • Videosamtal genom Internet Reflexion® kan för Dig ske på ett mer diskret sätt än när Du måste bege Dig till en mottagning.

  • Videosamtal genom Internet Reflexion® kan för Dig äga rum på tider som annars inte erbjuds av en traditionell psykoterapimottagning – tidiga morgontider, kvällstider och helger står till Ditt förfogande.

  • Internet Reflexion® erbjuder Dig genom konceptet videosamtal och den internetbaserade elektroniska bokningskalendern möjligheter till en helt annan överblick över lediga tider i bokningsschemat, jämfört med vad fallet är på en traditionell samtalsmottagning. Du kan själv säkert, bekvämt och enkelt på elektronisk väg boka en tid som passar Dig.

  • Videosamtal genom Internet Reflexion® innebär för Dig en möjlighet att på ett miljövänligt sätt gå i professionella samtal, eftersom Du inte rent fysiskt måste åka till och från en mottagning.

  • Samtalen hos Internet Reflexion® blir för Dig, genom den moderna videosamtalstekniken, lika personliga och levande, som samtal på en mottagning.

  • Du kan alltid nå Internet Reflexion® via kontaktformuläret här på hemsidan. Kontaktformuläret sänds krypterat, för att skydda Din identitet och för att värna om sekretessen. Vid kontakt genom e-post bör inga personliga uppgifter lämnas. Se vidare informationen om kryptering. Du har också möjlighet att ta kontakt per telefon.
En ny tid

I vår moderna eller postmoderna tid,

där just tiden är en bristvara,

där samhället förefaller bli mer och mer oöverblickbart och svårbegripligt,

där Internet, sociala nätverk på webben samt olika typer av mobil och elektronisk kommunikation får en allt större betydelse för de flesta av oss,

blir Internet Reflexion®s erbjudande om reflekterande samtal eller samtalsterapi genom videosamtal över nätet en möjlighet att på ett optimalt sätt förena den postmoderna tidens tekniska lösningar med vårt tidlösa grundläggande mänskliga behov - att kunna reflektera kring oss själva och vår situation i ett professionellt men samtidigt förtroligt och nära möte med en annan människa.
Privatpersoner

För Dig som privatperson kan samtalen ha karaktär av life coaching, utgöra reflexioner kring livsfrågor eller vara renodlad samtalsterapi (psykoterapi).
Företag, myndigheter och organisationer

Företag, myndigheter och organisationer erbjuds, utöver de samtalsformer som är inriktade på privatpersoner, också samtal och seminarier med fokus på professional coaching, yrkeshandledning, konflikthantering och s k etisk genomlysning. Gruppsittningar för företag, myndigheter och organisationer sker främst IRL - som reella seminarier.

 

 

 

 

Internet Reflexion®

Jag som ansvarar för Internetkonceptet Internet Reflexion® har kvalificerad utbildning och många års gedigen erfarenhet som samtalsterapeut, gruppsykoterapeut och präst, både i församlingsarbete och i turistbranschen, vilket betyder att jag i professionella samtal mött enskilda människor och grupper i snart sagt livets alla möjliga och omöjliga situationer. I dessa möten och personliga samtal har ingenting mänskligt varit oss främmande.

Genom modern Internetteknik har jag nu möjlighet att ställa mina mångfacetterade reflekterande och psykoterapeutiska kunskaper och erfarenheter till förfogande för en vidare krets.

En mer utförlig beskrivning av min bakgrund, formella utbildning och praktiska erfarenhet finner Du på sidan Min bakgrund.