Svenska
Deutsch

Meddelanden via kontaktformuläret

sänds i dubbelt krypterad form

 

Positive SSL

Du bör ta den första kontakten med Internet Reflexion® via kontaktformuläret och inte via e-post, eftersom Du lämnar personliga uppgifter. Kontaktformuläret sänds från Internet Reflexion®s hemsida i dubbelt krypterad form och därigenom skyddas Din identitet på ett sätt som motsvarar mycket högt ställda krav på sekretess. Hemsidan är krypterad genom SSL-kryptering och kontaktformuläret krypteras dessutom genom PGP-kryptering. (Den dubbla krypteringen av kontaktformuläret gör att det ur sekretess- och integritetssynpunkt kan betraktas som säkrare än ett vanligt telefonsamtal.)

Även senare kontakt med Internet Reflexion® från Din sida kan därför med fördel ske via kontaktformuläret. Det fungerar alltid, förutsatt att Du fyller i alla med * markerade uppgifter. I Ärendefältet kan Du skriva den text Du annars skulle haft i ett e-postmeddelande.

Skickar Du däremot ett e-postmeddelande till Internet Reflexion®, är överföringen beroende av vilken säkerhetsnivå Du har på Ditt e-postsystem. De flesta e-postprogram arbetar helt okrypterat och meddelandet kan då i princip betraktas som lika öppet som texten på ett vykort. Ett okrypterat e-postmeddelande, som Du sänder till Internet Reflexion®, bör därför bara innehålla uppgifter, som inte är av personlig karaktär. Har Du däremot själv kryptering av den e-post Du sänder från Ditt eget e-postprogram, måste Du själv bedöma, vilken metod för att skicka meddelanden till Internet Reflexion® Du anser säkrast och bäst ur sekretessynpunkt.

E-post, som sänds till Dig från Internet Reflexion®, är däremot alltid SSL-krypterad.