Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Svenska
Deutsch

Reflexion

 

 

En mänsklig nödvändighet och ett grundläggande mänskligt behov

Att vi kan reflektera eller tänka efter och resonera kring vår egen livssituation och våra livsvillkor är någonting som skiljer oss människor från djuren. Detta sker i princip hela tiden och under hela vårt liv.

I vissa livsskeden blir behovet av reflexion starkare. Det kan handla om situationer, där vi står inför ett viktigt livsbeslut, som t ex ett yrkesval eller att välja ett nytt arbete. Eller beslut som rör familjen eller våra närmaste relationer.

Både att gå in i och att bryta upp från en partner- eller vänskapsrelation är förbundet med att reflektera. När uppbrottet blir definitivt och totalt, genom en kanske svår skilsmässa eller genom att den andra parten dör, blir detta grundläggande mänskliga behov kraftigt accentuerat.

Inte bara i vår ungdomstid är det nödvändigt att reflektera kring frågor om vilka vi är. Identitetsfrågan är nog aldrig en oviktig del av självreflektionen.

Livet är för de flesta av oss sällan enkelt och entydigt. Vi hamnar alla någon gång i en kris. Det reflekterande samtalet är då en möjlighet att på ett dynamiskt sätt kunna gå vidare. Professionella samtal är en bra och hållbar metod att kunna möta och gå igenom livets olika kriser.

Ibland reagerar vi som människor på inre eller yttre omständigheter genom en förändrad sinnesstämning. Vi upplever oss energilösa, blir nedstämda eller deprimerade. Samtalet med en medmänniska blir då en nödvändighet.

 

Reflexionen försummas

Samtidigt ser nog situationen i det moderna västerländska samhället ut på ett sätt, som inte i någon större grad befrämjar reflexionen. Vi uppmanas att vara individualister men samtidigt tycks vi ofta, som moderna människor, fly bort från att på ett mer fokuserat sätt reflektera, betrakta och tänka efter kring oss själva.

 


En professionell samtalspart

Det är en stor fördel - och ibland till och med en ovillkorlig nödvändighet - att kunna reflektera kring sig själv och sin egen livssituation, sina djupaste tankar och känslor, med en annan människa. En professionell samtalspart - som har och garanterar tystnadsplikt - kan här vara ett bra alternativ.

Det betyder ändå inte att inte också samtalet med den förtroliga vännen skulle kunna ha ett stort värde. Men den professionella samtalsparten kan, utöver sina kunskaper och färdigheter, också erbjuda den distans, som är nödvändig för att man ska kunna få hjälp att se på sig själv och sin situation i ett nytt ljus och med nya och kanske hittills obeprövade perspektiv.

 

 

Olika typer av reflekterande samtal

Reflekterande  samtal  med en professionell samtalspart kan vara av olika karaktär. För den enskilde (privatpersoner samt enskilda anställda på företag, myndigheter och organisationer) erbjuder Internet Reflexion® tre olika typer av samtal:

För företag, myndigheter och organisationer erbjuder Internet Reflexion® både på individuell och gruppnivå dessutom: