Svenska
Deutsch

UpphovsrättTexter

Alla texter som förekommer på Internet Reflexion®s hemsida är upphovsrättskyddade och tillhör Internet Reflexion Sweden AB. De får inte utan skriftligt tillstånd användas offentligt eller kopieras.

 

Bilder

För de foton som förekommer på Internet Reflexion®s hemsida gäller följande, vad avser upphovsrätt.

Upphovsrätten till fotot på sidan Home innehas av Internet Reflexion Sweden AB.
Upphovsrätten till de båda fotona på sidan Fördelar innehas av Internet Reflexion Sweden AB.
Upphovsrätten till det första fotot på sidan Reflexion innehas av Internet Reflexion Sweden AB. Det andra fotot står till förfogande för fri användning enligt http://www.freedigitalphotos.net/images/Trees_and_Shrubs_g75-Tree_p22269.html, _DAN0101_(5).jpg, (Tree, Photographer: dan).
Det första fotot på sidan Privat står till förfogande för fri användning enligt http://www.freedigitalphotos.net/images/Other_nature_g341-Footsteps_p16441.html, D32_3902, (Footsteps, Photographer: Arvind Balaraman). Det andra fotot står också till förfogande för fri användning enligt http://www.freedigitalphotos.net/images/Spring_g102-Blossom_On_Tree_p9080.html, bloss00004.jpg, (Blossom on Tree, Photographer: Simon Howden).
Upphovsrätten till de båda fotona på sidan Företag innehas av Internet Reflexion Sweden AB.
Det första fotot på sidan Metoder står till förfogande för fri användning enligt http://www.freedigitalphotos.net/images/Other_Metaphors_and__g307-Corda_Strappata_p16888.html, CORDA.gif, (Corda Strappata, Photographer: Francesco Marino). Upphovsrätten till det andra fotot på sidan Metoder innehas av Internet Reflexion Sweden AB.
Upphovsrätten till fotot på sidan Hur fungerar det? innehas av Internet Reflexion Sweden AB.
Upphovsrätten till fotot på sidan Länkar innehas av Internet Reflexion Sweden AB.

 

Hemsidans gestaltning

Upphovsrätten till hemsidans gestaltning innehas av Internet Reflexion Sweden AB.

 

Registrerat varumärke

Varumärke

Texten Internet Reflexion® tillsammans med symbolen för Internet, en stiliserad jordglob, och färgövertoningen från orangerött över till klargult och sedan åter till orangerött är ett registrerat varumärke, som ägs av Internet Reflexion Sweden AB.