Svenska
Deutsch

Videosamtal


Programvara - Du blir uppringd via Skype™

Du blir uppringd av Internet Reflexion® för genomförandet av Ditt bokade videosamtal genom Skype™ vid den tidpunkt som vi avtalat genom den elektroniska bokningskalendern. (Beträffande tekniska förutsättningar, se nedan.)

För att Du ska kunna bli uppringd, måste Du dels ha angivit Ditt "Skype-namn", helst vid den första kontakten med Internet Reflexion® eller genom ett separat meddelande via kontaktformuläret, och dels ha lagt till Internet Reflexion®s "Skype-namn" bland Dina kontakter. Du får besked om Internet Reflexion®s "Skype-namn" i bokningsbekräftelsen efter genomförd tidsbokning. Tänk på att inte lämna identitetsuppgifter eller uppgifter av personlig karaktär genom e-post. Här får du mer information om kryptering.

Datum och klocka för videosamtal:

Bokningskalendern är kalibrerad mot här till höger angiven tid. Den avtalade samtalstiden följer med andra ord den på denna sida visade klocka och inga andra tidskalibreringar än denna klocka är tillämpliga. Inloggningen till den elektroniska bokningskalendern, där Du själv bokar Din videosamtalstid, finner Du på sidan Tidsbokning.

Innan du blir uppringd av Internet Reflexion® i anslutning till den bokade samtalstiden, görs en kontroll av att samtalsarvodet har erlagts.

Skype™ måste vara installerat och startat

För att Du ska kunna svara på uppringningen från Internet Reflexion® måste Du ha Skype™-programmet installerat på Din dator. Programmet måste också vara startat och Du måste vara inloggad, så att Du kan höra och se uppringningssignalen från Internet Reflexion® och dessutom kan svara på videosamtalet. Din onlinestatus måste vara "Online".

Du kan aldrig själv ringa upp Internet Reflexion® via Skype™.

Ha bekräftelsekoden i beredskap

När Du blir uppringd av Internet Reflexion®, måste Du också ange den bekräftelsekod Du tidigare erhöll i bokningsbekräftelsen, för att en säker identifiering av Dig ska kunna ske.

Anger Du inte bekräftelsekoden måste videosamtalet avbrytas. Detta system är till för Din egen säkerhet och för att skydda Din identitet och iaktta sekretess. Bekräftelsekoden får inte blandas ihop med de först erhållna inloggningsuppgifterna till den elektroniska bokningskalendern. (Se sidan Hur fungerar det?)

Se alltså till att Du har bekräftelsekoden, som du erhöll från Internet Reflexion® i e-pstmeddelandet med tidsbokningsberäftelsen, i beredskap i god tid före det att Du blir uppringd och den bokade samtalstiden påbörjas. Annars förlorar Du värdefull samtalstid. Samtalet avslutas 45 minuter efter den bokade tidens början, även om Du svarar på uppringningen från Internet Reflexion® först några minuter senare. Detta system är nödvändigt för att andra bokade samtal ska kunna ske på i bokningskalendern avtalad tid. Detta följer också den gängse praxis som tillämpas på en traditionell samtalsmottagning.

Uteblivet svar från Din sida

Om Du inte svarar på uppringningen från Internet Reflexion® via Skype™ inom 15 minuter efter den avtalade samtalstidens början, kommer inga ytterligare uppringningsförsök att göras och samtalstiden kommer att anses vara förbrukad. Det finns då med andra ord ingen automatisk rätt att återfå någon del av den erlagda samtalskostnaden.

När Du bokar via bokningskalendern innebär det att Du har accepterat också detta villkor.

Tekniska störningar

Blir det tekniska problem med samtalsuppkopplingen eller överföringen, som inte har att göra med att Du inte har bekräftelsekoden i beredskap, kan Du kontakta Internet Reflexion® per telefon eller genom kontaktformuläret (eller via e-post utan att i e-postmeddelandet lämna personliga eller identifierande uppgifter - se informationen om kryptering), så att vi kan försöka lösa problemet.

Tekniska störningar, som ligger utanför Internet Reflexion®s kontroll, t ex en otillräcklig internetförbindelsekapacitet eller att Din internetförbindelse är ur funktion, innebär inte någon automatisk rätt till samtalstidskompensation, men vi vill göra vad som står i vår makt för att i sådana fall finna en för båda parter tillfredsställande lösning. Uppkopplingshastigheten uppströms och nedströms för Din internetuppkoppling ligger utanför Internet Reflexion®s kontroll.Övriga tekniska och allmänna förutsättningar för

ett videosamtal


Skype

Uppkoppling av videosamtalet sker genom Skype™ och förutsätter därför att du har programvaran för videosamtal installerad på Din dator och att programmet är aktivt. Programvaran kan annars kostnadsfritt laddas ner från Skype™s hemsida genom länken här intill. Utöver den kostnadsfria grundversionen och den likaledes konstnadsfria Businessversionen, fungerar också Skype Premium.

Se till att Du har den senaste programversionen installerad på Din dator eller kompatibla mobil.

Ytterligare en förutsättning, för att ett videotelefonsamtal via Skype™ ska kunna äga rum, är att en videokamera av en tillräckligt god kvalitet samt en mikrofon och högtalare, eller ett headset, är anslutna till Din dator. Om Du använder ett headset måste Du se till att mikrofonen inte döljer dina läppar, eftersom Din mimik är en del av den kommunikation, som ligger till grund för förståelsen och tolkningen av det Du säger. Din dators grafik- och ljudkort bör också ha en tillräcklig kapacitet. Skype™ anger ytterligare tekniska specifikationer för ett lyckat videosamtal på sin hemsida, bl a beträffande minimikapacitet på internetförbindelsehastigheten, både uppströms och nedströms.

Är Du inte bekant med Skype™-programmets funktion är det en god idé att prova programvarans olika funktioner och inställningsmöjligheter, innan Du bokar ett videosamtal.

Tänk också på, att ljusförhållandena är avgörande, för att en tillräckligt god bildkvalitet ska kunna erhållas.

Vid varje form av missbruk av videotelefonsamtalsmöjligheten, kommer uppkopplingen omedelbart att avbrytas från Internet Reflexion®s sida och resterande samtalstid kommer att anses förbrukad.Uppkoppling


För att Internet Reflexion® ska kunna ringa upp Dig via Skype™ och genomföra det bokade videosamtalet är det mycket viktigt, att Du i anslutning till att Du först tar kontakt via kontaktformuläret eller senast när Du genomför en bokning i den elektroniska tidsbokningskalendern genom ett separat meddelande också anger det "Skype-namn" Du använder på Skype™.

Du måste också lägga till Internet Reflexion®s "Skype-namn" bland Dina kontakter. Dessa uppgifter får Du med tidsbokningsbekräftelsen via e-post.